Hướng dẫn Nhập liệu và Thanh toán học phí không dùng tiền mặt

Hướng dẫn nhập liệu và thanh toán học phí không dùng tiền mặt – Phần Mềm QLTC

Nội dung bao gồm:

  • Nhận học sinh vào hệ thống từ tệp Excel.
  • Tạo khoản thu, Tạo chứng từ thu.
  • Mã thanh toán (Thanh toán học phí trực tuyến).
  • Kiểm tra và theo dõi quá trình thanh toán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *