Chức năng nổi bật

Phần mềm được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại, mô hình cơ sở dữ liệu tập trung:

 • Cập nhật thông tin học sinh
 • Quản lý khoản thu mà học sinh đã đóng
 • Quản lý báo ăn học sinh với trường bán trú
 • Thanh toán trực tuyến thông qua App…
Banner-QLTC-new
ĐỐI VỚI PHỤ HUYNH ĐỐI VỚI NHÀ TRƯỜNG

Quy trình thanh toán dành cho phụ huynh

Đăng ký đánh giá đơn giản & nhanh chóng chỉ với các bước

Video hướng dẫn thao tác

Đáp ứng đầy đủ thông tư

 • Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021
 • Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT BGDĐT ngày 30/12/2016
 • Quyết định 777/QĐ-BGDĐT ngày 14/03/2017
 • Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017
 • Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017
 • Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/ 2018
 • Thông tư 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
 • Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020
 • Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020
 • Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016

Mô tả hệ thống

Một phần mềm QLTC được hiểu là chỉ trang bị cho 01 đơn vị trường học. Trang bị phần mềm QLTC trong cùng một phần mềm bao gồm:

 • Thông tin về khoản thu, đối tượng miễn giảm học phí.
 • Thông tin về các khoản thu chi nhà trường.
 • Thông tin về báo ăn, trả lại tiền ăn, khẩu phần ăn.
 • Báo cáo, tổng hợp thông tin các khoản: thu học sinh, thu chi nhà trường, khẩu phần ăn

Tính năng nổi bật

Mô hình luồng dữ liệu

Phần mềm QLTC được xây dựng trên mô hình:

hinhmohinh

Trang bị phần mềm

Phần mềm QLTC được xây dựng và thiết kế trên mô hình:

Mô hình trang bị

Phần mềm QLTC được xây dựng trên mô hình:

mo minh trang bi

Các gói sử dụng

Lựa chọn chương trình khuyến mãi theo khu vực

đơn vị chủ quản

Quản lý Thu chi – Học sinh (QLTC)

25.000.000

Chuyển giao (cài đặt + tài liệu + hướng dẫn) phần mềm được cài trên hệ thống máy chủ

Đăng Ký

Dịch vụ

Dịch vụ, Hỗ trợ, Bảo trì, Nâng cấp phần mềm Quản lý thu chi

Phí bảo trì

2.500.000

Dịch vụ, Hỗ trợ, Bảo trì, Nâng cấp phần mềm Quản lý thu chi – học sinh (QLTC) trong 01 năm tiếp theo cho 01 phần mềm tại 01 đơn vị ở Trung tâm các huyện (trừ các huyện đảo)

Đăng Ký

đơn vị cơ sở

Quản lý Thu chi – Học sinh (QLTC)

10.000.000

Chuyển giao (cài đặt + tài liệu + hướng dẫn) phần mềm được cấp bản quyền tài khoản đăng nhập tại đơn vị trường học

Đăng Ký

đơn vị chủ quản

Quản lý Thu chi – Học sinh (QLTC)

25.000.000

Chuyển giao (cài đặt + tài liệu + hướng dẫn) phần mềm được cài trên hệ thống máy chủ

Đăng Ký

Dịch vụ

Dịch vụ, Hỗ trợ, Bảo trì, Nâng cấp phần mềm Quản lý thu chi

Phí bảo trì

2.500.000

Dịch vụ, Hỗ trợ, Bảo trì, Nâng cấp phần mềm Quản lý thu chi – học sinh (QLTC) trong 01 năm tiếp theo cho 01 phần mềm tại 01 đơn vị ở Trung tâm các huyện (trừ các huyện đảo)

Đăng Ký

đơn vị cơ sở

Quản lý Thu chi – Học sinh (QLTC)

10.000.000

Chuyển giao (cài đặt + tài liệu + hướng dẫn) phần mềm được cấp bản quyền tài khoản đăng nhập tại đơn vị trường học

Đăng Ký

đơn vị chủ quản

Quản lý Thu chi – Học sinh (QLTC)

25.000.000

Chuyển giao (cài đặt + tài liệu + hướng dẫn) phần mềm được cài trên hệ thống máy chủ

Đăng Ký

Dịch vụ

Dịch vụ, Hỗ trợ, Bảo trì, Nâng cấp phần mềm Quản lý thu chi

Phí bảo trì

2.500.000

Dịch vụ, Hỗ trợ, Bảo trì, Nâng cấp phần mềm Quản lý thu chi – học sinh (QLTC) trong 01 năm tiếp theo cho 01 phần mềm tại 01 đơn vị ở Trung tâm các huyện (trừ các huyện đảo)

Đăng Ký

đơn vị cơ sở

Quản lý Thu chi – Học sinh (QLTC)

10.000.000

Chuyển giao (cài đặt + tài liệu + hướng dẫn) phần mềm được cấp bản quyền tài khoản đăng nhập tại đơn vị trường học

Đăng Ký

đơn vị chủ quản

Quản lý Thu chi – Học sinh (QLTC)

25.000.000

Chuyển giao (cài đặt + tài liệu + hướng dẫn) phần mềm được cài trên hệ thống máy chủ

Đăng Ký

Dịch vụ

Dịch vụ, Hỗ trợ, Bảo trì, Nâng cấp phần mềm Quản lý thu chi

Phí bảo trì

2.500.000

Dịch vụ, Hỗ trợ, Bảo trì, Nâng cấp phần mềm Quản lý thu chi – học sinh (QLTC) trong 01 năm tiếp theo cho 01 phần mềm tại 01 đơn vị ở Trung tâm các huyện (trừ các huyện đảo)

Đăng Ký

đơn vị cơ sở

Quản lý Thu chi – Học sinh (QLTC)

10.000.000

Chuyển giao (cài đặt + tài liệu + hướng dẫn) phần mềm được cấp bản quyền tài khoản đăng nhập tại đơn vị trường học

Đăng Ký

đơn vị chủ quản

Quản lý Thu chi – Học sinh (QLTC)

25.000.000

Chuyển giao (cài đặt + tài liệu + hướng dẫn) phần mềm được cài trên hệ thống máy chủ

Đăng Ký

Dịch vụ

Dịch vụ, Hỗ trợ, Bảo trì, Nâng cấp phần mềm Quản lý thu chi

Phí bảo trì

2.500.000

Dịch vụ, Hỗ trợ, Bảo trì, Nâng cấp phần mềm Quản lý thu chi – học sinh (QLTC) trong 01 năm tiếp theo cho 01 phần mềm tại 01 đơn vị ở Trung tâm các huyện (trừ các huyện đảo)

Đăng Ký

đơn vị cơ sở

Quản lý Thu chi – Học sinh (QLTC)

10.000.000

Chuyển giao (cài đặt + tài liệu + hướng dẫn) phần mềm được cấp bản quyền tài khoản đăng nhập tại đơn vị trường học

Đăng Ký